KIPOR.cz - značkové elektrocentrály, dieselagregáty, záložní zdroje
Rychlý kontakt

tel.: +420 602 321 418
tel.: +420 739 571 190
fax: +420 251 561 909
e-mail: kipor@kipor.cz

IRIUM s.r.o.
Podnikatelská 586
190 11 Praha 9

Autority

Abychom zajistili co nejlepší shodu s českými  i evropskými předpisy, spolupracujeme s následujícími certifikačními autoritami, institucemi a zkušebnami:

  • Centrum protihlukové ekologie Praha
  • Česká obchodní inspekce
  • Elektrotechnický zkušební ústav Praha
  • Státní úřad inspekce práce
  • Úřad pro tech. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
  • Vojenský technický ústav pozemního vojska
  • Spolupracující revizní technici s oprávněními až do stupně R-EZ-E1/B
Nová pobočka
Olomouc